Van harte welkom op de website van de Avondvierdaagse Gaanderen.

Het zit er weer op! Helaas dit jaar een avonddriedaagse in plaats van een vierdaagse, maar volgend jaar gaan we gewoon weer voor de 4 dagen!

In 2017 is de vierdaagse van 30 mei t/m 2 juni!

Als laatste gaat onze grote dank uit naar:

De adverteerders, de medewerkers, de EHBO-ers, de sponsoren, de grondeigenaren waar routes over lopen, Hans, de muziekkorpsen, de beheerders van de sporthal, de wandelaars en verder iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de Avondvierdaagse.
HEEL HARTELIJK DANK!