Routes 2024

ROUTES DINSDAG 28 MEI 5 en 10 KM.

DINSDAG 28 MEI 2024 – 5 KM.

Vertrek sporthal – linksaf fietspad- rechtsaf Watertapweg – linksaf
Frans Roesstraat – Linksaf Bethlehemstraat – linksaf Kerkstraat
– rechtsaf wandelpad – rechtsaf brug over – linksaf wandelpad –
linksaf brug over – linksaf wandelpad – Pauze en EHBO punt – linksaf
Kloosterlaan – linksaf Kerkstraat – rechtsaf Over de Beek – linksaf
brug over – linksaf Binnenweg – rechtdoor wandelpad – linksaf
wandelpad – rechtsaf fietspad – sporthal.

DINSDAG 28 MEI 2024 – 10 KM.

Vertrek sporthal – linksaf fietspad- rechtsaf Watertapweg – linksaf
Frans Roesstraat – Linksaf Bethlehemstraat – linksaf Kerkstraat
– rechtsaf wandelpad – rechtsaf brug over – linksaf wandelpad –
linksaf brug over – rechtsaf wandelpad – linksaf brug over – linksaf
Vreeltstraat – linksaf Peppelmansdijk – linksaf Lovinkweg – rechtsaf
bospad – rechtsaf bospad – linksaf bospad – linksaf Abdijlaan – links-
af Kommendijk – rechtsaf Kommendijk – linksaf Kloosterlaan – onder
tunnel door – linksaf voor Pauze en EHBO punt – route vervolgen
over Kloosterlaan – linksaf Kerkstraat – rechtsaf Over de Beek – links-
af brug over – linksaf Binnenweg – rechtdoor wandelpad – linksaf
wandelpad – rechtsaf fietspad – sporthal.

Pauze en EHBO plek:
Dinsdag: Kloosterlaan -> zandweg (NIET P-plaats Het Onland).

ROUTES WOENSDAG 29 MEI 5 en 10 KM.

WOENSDAG 29 MEI 2024 – 5 KM.

Vertrek sporthal – rechtsaf fietspad – linksaf fietspad – rechtdoor
Lange Huitinkstraat – rechtsaf spoor oversteken – linksaf fietspad –
rechtsaf Waakvlamstraat – linksaf Montagestraat – linksaf
Akkerstraat – rechtsaf Langstraat – Rijksweg oversteken – rechtdoor
wandelpad – rechtdoor Spaarenbergstraat – rechtdoor wandelpad –
rechtdoor de Doorbraak – linksaf Van Wischstraat – linksaf Industrie-
weg – linksaf parkeerplaats Antonia – Pauze en EHBO punt – linksaf
park Antonia – einde rechtsaf wandelpad – burg over rechtsaf
wandelpad – Rijksweg oversteken rechtdoor Nachtegaalstraat
– linksaf Vinkenstraat – rechtsaf Langstraat – spoor oversteken
– linksaf wandelpad – rechtdoor Ribesstraat – linksaf Bloemenweg
– rechtsaf Frans Bultstraat – rechtsaf Prinses Christinastraat – linksaf
Warnersstraat – rechtdoor Hogeweg – linksaf fietspad – sporthal.

WOENSDAG 29 MEI 2024 – 10 KM.

Vertrek sporthal – rechtsaf fietspad – linksaf fietspad – rechtdoor
Lange Huitinkstraat – rechtsaf spoor oversteken – linksaf fietspad –
rechtsaf Waakvlamstraat – linksaf Montagestraat – linksaf
Akkerstraat – rechtsaf Langstraat – Rijksweg oversteken – rechtdoor
wandelpad – rechtdoor Spaarenbergstraat – rechtdoor wandelpad –
rechtdoor de Doorbraak – linksaf Van Wischstraat – linksaf
Bosboomstraat – rechtsaf parkeerplaats Antonia – wandelpad park
Antonia – Pauze en EHBO punt – rechtsaf parkeerplaats Antonia –
linksaf Industrieweg – Doetinchemseweg oversteken – rechtdoor
Stationsweg – linksaf fietspad – spoor oversteken – rechtdoor
parallelweg Varsseveldseweg – linksaf fietspad – linksaf Voorbroek
– rechtsaf Akkermansweg – linksaf Tuinstraat – linksaf Tuinstraat –
linksaf Tuinstraat – linksaf bospad – linksaf Kerkstraat – spoor over-
steken – rechtsaf Vinkenstraat – Linksaf wandelpad – rechtsaf
Nachtegaalstraat – linksaf Vinkenstraat – rechtsaf Langstraat – spoor
oversteken – linksaf wandelpad – rechtdoor Ribesstraat – linksaf
Bloemenweg – rechtsaf Frans Bultstraat – rechtsaf Prinses Christina-
straat – linksaf Warnersstraat – rechtdoor Hogeweg – linksaf fietspad
– sporthal.

Pauze en EHBO plek:
Woensdag: P-plaats achterzijde Antonia.

ROUTES DONDERDAG 30 MEI 5 en 10 KM.

DONDERDAG 30 MEI 2024 – 5 KM.Volg de witte pijlen.

Vertrek richting Lange Huitingstraat, van Damstraat, Rijksweg oversteken, Vormerijstraat, Beitserijstraat, Gieterijstraat, Kernmakerijstraat, Koepeloven, Wandelpad naar Akkermansbeek, wandelbrug Akkermansbeek oversteken, Borgsche Rieten, PAUZEPLEK VOETBALVELD, Prins Constantijnstraat, Prins Mauritshof, Wandelpad nabij Akkermansbeek, De Doorbraak, Spaarenbergstraat, Pastoor Rölingstraat PAUZEPLEK, Leuverinkstraat, Rijksweg oversteken, Langstraat, Ribesstraat, Bremstraat, Warnersstraat, Sporthal de Pol.

DONDERDAG 30 MEI 2024 – 10 KM.Volg de blauwe pijlen.

Vertrek richting Lange Huitingstraat, van Damstraat, Rijksweg oversteken, Vormerijstraat, Beitserijstraat, Gieterijstraat, Kernmakerijstraat, Koepeloven, Slakweg, Wandelpad naar  Akkermansbeek, Borgsche Rieten, PAUZEPLEK VOETBALVELD, Prins Constantijnstraat, Wandelpad richting Koningin Emmastraat, Wandelpad nabij IJsselweg, Acerstraat, Meidoornstraat, Staringstraat, Vulcaanstraat, Handelstraat, Bosboomstraat, Wandelpad nabij Akkermansbeek, Julianastraat, Prins Clausstraat, Koningin Emmastraat, Borgsche Rieten, Prins Mauritshof, Wandelpad nabij Akkermansbeek, De Doorbraak, Spaarenbergstraat, Pastoor Rölingstraat PAUZEPLEK, Leuverinkstraat, Rijskweg oversteken, Langstraat, Ribesstraat, Bremstraat, Warnersstraat, Sporthal de Pol.

ROUTES VRIJDAG 31 MEI 5 en 10 KM.

VRIJDAG 31 MEI 2024 – 5 KM.

Vertrek sporthal – linksaf fietspad – rechtsaf Hogeweg – rechtdoor
Warnersstraat – linksaf Bloemenweg – linksaf Kerkstraat – rechtsaf
Steverinkstraat – rechtsaf Tuinstraat – rechtsaf Tuinstraat – rechtsaf
Tuinstraat – linksaf Kerkstraat – rechtsaf Akkerstraat – spoor over-
steken – rechtsaf fietspad – rechtdoor Beltstraat – rechtsaf Beltstraat
– Rijksweg oversteken – linksaf fietspad – rechtsaf Slakweg – linksaf
Gieterijstraat – Pauze en EHBO punt.

VRIJDAG 31 MEI 2024 – 10 KM.
Vertrek sporthal – rechtsaf fietspad – rechtsaf bospad – rechtdoor
bospad volgen – linksaf Watertapweg – linksaf Hulleweg – spoor
oversteken – rechtsaf Woudlaan – linksaf Woudlaan – linksaf Woud-
laan – Gaanderenseweg oversteken – Linksaf fietspad – rechtsaf
Nieuwe Sluisweg – linksaf fietspad – rechtdoor Akkermansbeekweg
– linksaf IJsselweg – rechtdoor Slakweg – rechtsaf Stamperijstraat –
linksaf Stamperijstraat – linksaf Smelterijstraat –
Pauze en EHBO punt.

Pauze en EHBO plek:
Vrijdag: Speeltuin en trapveldje Gieterij-Slakweg -> Let op:
Auto parkeren op het grasveld is niet mogelijk!

INTOCHT VRIJDAG 31 MEI 2024.

Pauzeterrein – linksaf Gieterijstraat – rechtsaf Slakweg – rechtsaf
Rijksweg – linksaf van Damstraat – rechtsaf van Roggenstraat –
linksaf Hoofdstraat – linksaf Pelgrimstraat – sporthal
Diverse muziekkorpsen zullen de intocht muzikaal begeleiden!